EQUASS 2020

Darbuotojų ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo naudos rezultatai.

Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniame darbe rezultatai.

Partnerystės teikiamos naudos paslaugų gavėjams ir organizacijai rezultatai.

Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikima ir vertinimą rezultatai.

Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų įtraukimo į Individualaus plano rengimą rezultatai.

Paslaugų teikimo tęstinumo rezultatai.

Teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams  rezultatai.

Paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų, jų tėvų (globėjų) ir personalo supratimo apie veiklos rezultatus rezultatai.

Veiklos lyginimo rezultatai.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas I.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarka.

Darbuotojų nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema.

2020 m. veiklos planas.

Darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos gerinimo priemonių planas.

Dienos socialinės globos paslaugų globėjų gyvenimo kokybės koncepcija.

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų (institucijoje), įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą, vertinimą ir individualaus planavimo procesą aprašas.

Teikiamos paslaugos.

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas.

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aparašymas I.

Sekretoriaus pareigybės aprašymas.

Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas.

Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas.

Masažuotojo pareigybės aparašymas.

Darbininko pareigybės aprašymas.

Valytojo pareigybės aparašymas.

Scroll to Top
Skip to content