Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinys

Laikino apgyvendinimo paslaugos – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie neturi pastovios gyvenamosios vietos, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba esant krizinei situacijai.

Laikino apgyvendinimo  paslaugos gavėjai:

 • Kėdainių miesto ir  rajono gyventojai,
 • asmenys grįžę iš laisvės atėmimo vietų, psichologinės bei reabilitacijos įstaigų, valkataujantys, elgetaujantys, neturintys ar laikinai netekę gyvenamosios vietos asmenys.

Teikiamos socialinės paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos:

 • informavimo – asmeniui teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą;
 • konsultavimo – socialinis darbuotojas kartu su asmeniu analizuoja asmens probleminę situaciją ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 • tarpininkavimo ir  atstovavimo – tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų, specialistų;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugos – pagalba teikiama gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ir skurdo negali pasirūpinti savo higiena;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę.

Specialiosios socialinės  paslaugos:

 • laikino apnakvindinimo – vieną kartą ne ilgiau kaip tris paras per metus;
 • apgyvendinimo – asmenims neturintiems gyvenamo būsto;
 • intensyviosios krizių įveikimo pagalbos – asmeniui atsidūrusiam kritinėje situacijoje;
 • kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – tvarkant pinigų apskaitą, perkant, planuojant ir atliekant darbus, bendraujant;
 • darbinių įgūdžių ugdymas – savarankiškas patalpų tvarkymas, higienos įgūdžių,
 • skalbimo;
 • maisto gaminimosi.
 • mokėjimas už suteiktas paslaugas vykdomas vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Dėl laikino apgyvendinimo  paslaugos kreiptis į Kėdainių bendruomenės socialinio centro paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinio vyriausią socialinį darbuotoją. Darbo dienomis nuo 800 iki 1645 ,Šėtos g. 91, Kėdainiai, tel. 863006561.

Turėti:

 • gydytojų pažymą forma Nr. 27/a; apie sveikatos būklę su ftiziatro išvadomis.
 • asmens dokumentą.

Apgyvendinimo trukmė 7 mėnesiai. Kėdainių bendruomenės socialinio centro direktoriaus sprendimu paslaugos teikimo trukmė gali būti pratęsta.

Laikino apnakvindinimo   paslaugos teikiamos Šėtos g. 91, Kėdainiai. tel. 8 65779414 (visą parą)

Socialinis darbuotojas, tel. +37063006561

Skip to content