APIE MUS

Kėdainių bendruomenės socialinis centras – biudžetinė įstaiga, kodas 261657450, adresas P. Lukšio g. 16, Kėdainiai.

Įstaiga įkurta 2002 m. liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kėdainių bendruomenės socialinio centro steigimo“ 2002 m. kovo 22 d. Nr. 34.

Kėdainių bendruomenės socialinio centro socialinių paslaugų veiklos planas sudarytas siekiant užtikrinti kokybišką ir sklandų socialinių paslaugų teikimą Kėdainių miesto bei rajono neįgaliems pensinio amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims.

Veiklos rūšys:

Pagrindinė veikla: 853200 – Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu.

Papildomos veiklos: 853100 – Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu.

Įstaigos tipas – socialinių paslaugų centras.

Įstaigos juridinis statusas – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaiga turi 3 licencijas. 2 licencijos socialinei globai teikti,  jų rūšys:

Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose, Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia, bei įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją.

Tikslas – teikti nestacionarias socialines paslaugas, socialinę, reabilitacinę, kultūrinę, švietėjišką, informacinę pagalbą neįgaliesiems, socialiai remtiniems ir socialinės rizikos asmenims, nepažeidžiant jų teisių ir teisėtų interesų, vadovaujantis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo nuostatomis, siekiant, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai veiksniai nedarytų įtakos darbuotojų elgesiui jų profesinėje veikloje.

Misija – teikti kokybiškas, prieinamas ir pilnavertes socialines paslaugas, užtikrinant socialinės rizikos  asmenų, neįgaliųjų, pagyvenusio amžiaus asmenų integraciją į visuomenę, ir ne blogesnes  nei kitų visuomenės grupių gyvenimo sąlygas. Centras bendradarbiaudamas su giminingomis įstaigomis, rajono savivaldybe orientuojasi į kokybiškas, prieinamas, pilnavertes socialines paslaugas.

Vizija – išplėtotos, visiems prieinamos socialinės paslaugos, platus jų asortimentas: tiek pačiame centre, tiek kliento namuose.

Vertybės – pagarba, atsakomybė, pagalba, bendradarbiavimas.

Scroll to Top
Skip to content