TEIKIAMOS PASLAUGOS

SOCIALINĖS PASLAUGOS

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Bendrosios socialinės paslaugos atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Jų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Bendrąsias paslaugas apima:

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas.

Informaciją ir paslaugas teikia visi individualios priežiūros ir socialiniai darbuotojai Kėdainių miesto ir rajono gyventojams.

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, kurios padeda asmeniui ar šeimai tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime: bendravimas, pagalba rūpinantis asmenine higiena, pagalba apsirūpinant medikamentais, maisto prekėmis ir kt., pagalba ruošiant maistą, pagalba tvarkantis buityje, įvairūs ūkio darbai, įvairių pavedimų vykdymas, medicininės priežiūros organizavimas.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai (Kėdainių mieste ir rajone):

 • vaikai su negalia ir jų šeimos
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

Mokėjimas už pagalbos namuose paslaugas kiekvienam asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į mėnesio pajamas:

 • nuo 2 iki 3 VRP* – 20 proc. paslaugų kainos;
 • nuo 3 iki 4 VRP* – 40 proc. paslaugų kainos;
 • nuo 4 ir daugiau VRP* – 60 proc. paslaugų kainos.

Pagalbos namuose paslaugos teikiamos nemokamai: vienišiems asmenims (išskyrus atvejus, kai asmens mėnesio pajamos viršija 4 VRP , kai asmens (šeimos) mėnesio pajamos neviršija 2 VRP.

Prioritetas gauti pagalbos namuose paslaugas teikiamas vienišiems asmenims.

Dėl pagalbos namuose paslaugų kreiptis:

 • telefonu +37063006559 (Pagalbos neįgaliajam padalinio vedėjas) arba + 37065778466 (Socialinis darbuotojas Kėdainių miesto gyventojams), +37063006560 (Socialinis darbuotojas Kėdainių rajono gyventojams);
 • el.paštu asakiene.v@gmail.com(Kėdainių miesto gyventojams), EELijana@gmail.com (Kėdainių rajono gyventojams)

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų (individualios priežiūros darbuotojo, socialinio darbuotojo, kineziterapeuto) priežiūra dienos metu. Paslaugos teikiamos asmeniui su negalia, neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai gyventi ir pasirūpinti savimi.

Dienos socialinės globos paslaugų namuose gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su negalia.

Mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas namuose dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas:

 • vienam gyvenančiam asmeniui ar asmeniui, gyvenančiam šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už 2 VRP*, bet mažesnės už 3 VRP*, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 10 procentų,
 • vienam gyvenančiam asmeniui ar asmeniui, gyvenančiam šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už 3 VRP*, bet mažesnės už 4 VRP*, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 30 procentų,
 • kitais atvejais mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą asmens namuose negali viršyti 50 proc. asmens pajamų.

Dienos socialinės globos paslaugos namuose teikiamos nemokamai:

 • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta sunki negalia,
 • vienam gyvenančiam asmeniui ar asmeniui, gyvenančiam šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už 2 VRP*

Dėl dienos socialinės globos paslaugų namuose kreiptis:

Dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba įstaigoje.    

Dėl dienos socialinės globos paslaugų institucijoje kreiptis:

Epizodinė socialinė paslauga (tarpininkavimas, atstovavimas) – teikiama asmenims su negalia, pensinio amžiaus asmenims ir socialinės rizikos asmenims, gyvenantiems Kėdainių mieste ir rajone. Pagalba teikiama lydint į gydymo įstaigas, įsigyjant asmens dokumentus (kai asmuo jų visai neturi), registruojantis užimtumo tarnyboje. Tarpininkavimas tvarkant ir pristatant dokumentus į ANTA Kauno teritorinius skyrius, pametus asmens su negalia pažymėjimą, individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiui nustatyti, automobilio statymo kortelės išdavimui. Informacija tel. +37063006557, adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, 2 kabinetas (pirmame aukšte).

Laikino apnakvindinimo paslauga (teikiama Šėtos g. 91, Kėdainiai) – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.  Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatytiems asmenims laikino apnakvindinimo paslauga teikiama tik esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos  pagalba.  Kreiptis tel. +37063006561 (darbo valandomis) ir +37063006561 (visą parą).

Laikino apgyvendinimo paslauga (teikiama Šėtos g. 91, Kėdainiai) – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Paslaugos trukmė 12 mėn. Kreiptis +37063006561 (darbo valandomis) ir +37063006561 (visą parą). Paslaugos kainos https://kbsc.lt/veiklos-sritys/paslaugos/paslaugu-kainos/

KITOS PASLAUGOS

Integralios pagalbos namuose paslaugos – tai slaugos (asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmens namuose) ir dienos socialinės globos (visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu) paslaugos asmens namuose, kurias teikiant asmeniui, tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Integralios pagalbos namuose paslaugas teikia individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojo padėjėjai, reabilitacijos specialistas, slaugytojai.

Integralios pagalbos namuose paslaugų gavėjai (Kėdainių mieste ir rajone):

 • suaugę asmenys su sunkia negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

Dėl integralios pagalbos namuose paslaugų namuose kreiptis:

Kirpimas – paslauga teikiama asmenims su negalia ir pensinio amžiaus asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kėdainių mieste ar rajone. Kirpimo paslauga asmenims su sunkia negalia teikiama asmens namuose penktadieniais. Paslauga teikiama adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, pirmame aukšte, 1 kabinete. Reikalinga išankstinė registracija telefonu +37065771443. Paslaugos kainos: https://kbsc.lt/veiklos-sritys/paslaugos/paslaugu-kainos/

Masažas – paslauga teikiama Kėdainių miesto ir rajono asmenims su negalia,  pensinio amžiaus asmenims.  Masažas teikiamas pagal gydytojo rekomendacijas. Paslauga teikiama adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, pirmame aukšte, 13 kabinete. Paslaugos kainos: https://kbsc.lt/veiklos-sritys/paslaugos/paslaugu-kainos/

Kineziterapija – paslauga teikiama Kėdainių miesto ir rajono asmenims su negalia,  pensinio amžiaus asmenims.  Kineziterapija teikiama pagal gydytojo rekomendacijas. Paslauga teikiama adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, antrame aukšte, 18 kabinete. Paslaugos kainos: https://kbsc.lt/veiklos-sritys/paslaugos/paslaugu-kainos/

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis teikiamas Kėdainių mieste ir rajone gyvenantiems asmenims su negalia, pensinio amžiaus asmenims ir kitiems asmenims ligos ar traumų atveju pagal gydytojo išduotas pažymas (skiriami ramentai, vaikštynės, vežimėliai, tualetinės kėdės, funkcinės lovos, čiužiniai-paklotai pragulų profilaktikai ir kt.). Informacija telefonu +37063006562. Techninės pagalbos priemonės išduodamos ir grąžinamos P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, pirmame aukšte, 8 kabinete.

Asmenų su negalia gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas. Prašymai priimami P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, pirmame aukšte, 8 kabinete. Informacija telefonu +37063006562.

Dalinai kompensuojamos pirties paslaugos asmenims su negalia ir pensinio amžiaus žmonėms. Pirties talonai išduodami P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, pirmame aukšte, 8 kabinete. Informacija telefonu +37063006562. Kompensacijos dydis – 3 Eur.

Išduodamos specialiosios ir slaugos priemonės asmenims su sunkia negalia – vienkartiniai paklotai (30 vnt.) kartą per ketvirtį. P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, pirmame aukšte, 8 kabinete. Informacija telefonu +37063006562.

Hemodializuojamų ligonių pavežėjimo paslauga. Paslauga teikiama:

 • visiems asmenims, kurie gyvena Kėdainių rajono savivaldybės kaimiškose vietovėse;
 • sunkiai vaikštantiems asmenims, kurie gyvena Kėdainių mieste.

Norint gauti paslaugą, reikia: pateikti prašymą P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, 8 kabinete (pirmame aukšte), su savimi turėti asmens tapatybės dokumentą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, asmens su negalia pažymėjimą, pažymą iš gydytojo – forma 027/-a, kurioje turi būti įrašas, kad asmeniui atliekamos dializės procedūros, Kėdainių miesto gyventojams turi būti įrašas „sunkiai vaikšto“. Paslauga teikiama nemokamai. Daugiau informacijos telefonu +37063006562.

Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos – tai pirmosios ir skubiosios medicininės pagalbos suteikimas, informacijos teikimas ir konsultavimas sveikatos išsaugojimo, stiprinimo,  asmens higienos, sveikos mitybos klausimais. Ši paslauga teikiama Kėdainių bendruomenės socialinio centro paslaugų gavėjams. Paslauga teikiama P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, pirmame aukšte, 2 kabinete. Informacija telefonu +37060147099.

Asmeninės pagalbos paslaugos – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninė pagalba teikiama nemokamai asmeniui, kurio mėnesio pajamos neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (VRP*) dydžių.

Asmenys, pageidaujantys gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 412 kabinetą ir pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos. Informacija teikiama telefonu +37034769554 arba el. paštu gintare.vainauskiene@kedainiai.lt (atsakingas darbuotojas – vyr. specialistė Gintarė Vainauskienė) arba į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą tel. +37063006559.

Maudymosi paslauga (teikiama Šėtos g. 91, Kėdainiai). Teikiama Kėdainių miesto gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo neturi galimybės pasirūpinti savo higiena. Benamiams ir vaikams iki 7 m. paslauga teikiama nemokamai, kitiems kaina čia https://kbsc.lt/veiklos-sritys/paslaugos/paslaugu-kainos/

Laikinas apnakvindinimas ir (ar) apgyvendinimas smurtautojams (teikiama Šėtos g. 91, Kėdainiai). Smurtautojai atvyksta patys  arba smurtautoją pristato policijos pareigūnai, kurie pateikia informaciją apie apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio skyrimą.  Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatytiems asmenims laikino apnakvindinimo paslauga teikiama tik esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba. Kreiptis tel. +37063006561 (darbo valandomis) arba +37063006561 (visą parą).

Teikiama piniginė parama asmenims grįžusiems iš įkalinimo įstaigos (prašymai priimami Šėtos g. 91, Kėdainiai). Vienkartinė piniginė parama skiriama, jei asmuo buvo nubaustas ne trumpesne nei 6 mėn. laisvės atėmimo bausme, yra registruotas užimtumo tarnyboje ir jo pajamos neviršija 1 VRP dydžio per mėnesį. Išmokos dydis –  0,8 BSI**. Informacija telefonu +37063006561.

Pacientų pavėžėjimo paslauga. Informacija dėl paslaugos teikimo pateikta: Pacientų pavėžėjimas – Kėdainių bendruomenės socialinis centras (kbsc.lt)  Registracija telefonu +37066482364, adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai 14 kabinete (pirmame aukšte).

Transporto ir judumo paslauga. Teikiama Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams, turintiems judėjimo ar proto negalią, ir dėl to negalintiems naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš):

 • gydymo, slaugos, reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Asmenų su negalia teisių apsaugos agentūrą (ANTA);
 • socialines ir kitos paskirties įstaigas;
 • kitais krizinių situacijų atvejais (smurtą patyrusioms šeimoms ir asmenims, esant grėsmei jų fizinei ir psichinei gerovei vyksti į gydymo įstaigą, psichologinę pagalbą teikiančią įstaigą ir pan.)
 • techninės pagalbos priemonių parvežimui į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą, pristatymui paslaugos gavėjams bei pasiėmimui iš jų.

Transporto paslaugos įkainis:

 11 punkte ir vykstantys už Kėdainių miesto ribų, už suteiktas transporto paslaugas moka:

 • asmeniui, kurio pajamos mažesnės negu 1 VRP* dydžio, transporto paslaugos teikiamos nemokamai;
 • kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra nuo 1 iki 3 VRP* – 20 proc. mokėjimo dydį pagal 1 kilometro tarifą;
 • kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra nuo 1 iki 3 VRP* – 30 proc. mokėjimo dydį pagal 1 kilometro tarifą.

Judumo paslauga teikiama Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams, kurių gyvenamoji vieta nutolusi daugiau kaip 2 kilometrus nuo artimiausios viešojo transporto stotelės, būtinųjų kelionių (švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, teisėsaugos įstaigas ir iš jų) poreikio patenkinti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Paslaugos įkainis – 0,47 Eur už 1 nuvažiuotą kilometrą.

Registracija telefonu +37066482364, adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai 14 kabinete (pirmame aukšte). Paslaugą teikia Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija, Kėdainių rajono paraplegikų asociacija.

VšĮ „Socialinio taksi“ programa. Socialinis taksi – tai pavėžėjimo ir asistavimo paslaugos žmonėms trintiems negalią Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Tai yra tokia pavėžėjimo paslauga, kuri apima visapusišką pagalbą kelionių metu: pagalba nusileisti / užkilti laiptais ir išeiti iš būsto, jei klientai gyvena jų poreikiams nepritaikytame būste, pagalba nusinešti daiktus, nueiti nuo namų iki automobilio ar iki kelionės tikslo. Teikiamos paslaugos yra pritaikytos atsižvelgiant į asmens negalią, gyvenamąją vietą ir kitus individualius poreikius. Asmenys, norintys naudotis „Socialinio taksi“ paslaugomis, turėtų užpildyti registracijos anketą interneto svetainėje https://socialinistaksi.lt/

arba paskambinti skambučių centrui telefonu +37068744001. Paslauga mokama.

Kėdainių bendruomenės socialinis centras Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendina šias socialinės paramos programos priemones:

*VRP – valstybės remiamų pajamų dydis

**BSI – bazinė socialinė išmoka

Scroll to Top
Skip to content