Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Kėdainių bendruomenės socialinis centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projektoNr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Kėdainių rajono savivaldybėje.Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Kėdainių bendruomenės socialiniame centre nuo 2023 m. pradėtas vykdyti tęstinis projektas Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“.

Projektas finansuojamas pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo + „ ir 2021-2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Integrali pagalba teikiama 30 Kėdainių miesto bei rajono gyventojų. Kas dieną neįgalius žmones lanko trys mobilios komandos, kurias sudaro socialinis darbuotojas ir sveikatos priežiūros specialistai.

Šis projektas labai palengvino gyvenimą visišką negalią turintiems žmonėms bei jų artimiesiems.

Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę gauti integralios pagalbos paslaugas prašome kreiptis į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą, P. Lukšio g. 16, Kėdainiai arba skambinti tel.  +37063006559

Skip to content