Asmeninio asistento paslauga Kėdainių mieste fizinę ar (ir) kompleksinę negalią turintiems asmenimS

Asmeninis asistentas – asmuo, tiesiogiai neįgaliam klientui teikiantis individualizuotas asmeninio asistento paslaugas.

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmenį būti savarankišką ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybines veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judumas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Paslaugos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius ir siekiant palaikyti asmens savarankiškumo funkcijų kasdieniame gyvenime būtinus įgūdžius, asmeninio asistento teikiamomis paslaugomis suteikti asmeniui pagalbą būnant namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant).

Paslaugos gavėjai

Asmeninio asistento paslauga fizinę ar (ir) kompleksinę negalią turintiems asmenims gali būti teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ar (ir) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir asmeniui reikalinga apmokytų asmenų pagalba.

Prioritetas gauti asmeninio asistento paslaugas teikiamas asmenims, kurie:

·     lanko ugdymo įstaigą;

·     dirba arba ieško darbo;

·     siekia gyventi savarankiškai (išėjusiems iš stacionarios globos įstaigų);

·     laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (iš jų prioritetą teikiant laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmeninio asistento paslaugų poreikis vertinamas individualiai pagal asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyne aprašytus paslaugos gavėjo poreikius 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Norint gauti asmeninio asistento paslaugas reikia:

·       laisvos formos prašymą;

·       asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

·       Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

·       dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą.

Dėl išsamesnės informacijos galite pasiteirauti telefonais:

+370 630 06559 Indrė Baltrūnaitė

+370 657 78466 Vitalija Ašakienė

 

Scroll to Top
Skip to content