EQUASS 2022

Darbuotojų ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir  tobulėjimo naudos rezultatai.

Partnerystės teikiamos naudos paslaugų gavėjams ir organizacijai rezultatai.

Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų įsitraukimo būdų į indivudiualių planų rengimą rezultatai.

Paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rezultatai.

Paslaugų teikimo tęstinumo rezultatai.

Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo rezultatai.

Teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams rezultatai.

Paslaugų gavėjų jų tėvų (globėjų) ir personalo supratimo apie veiklos rezultataus rezultatai.

Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniame darbe rezultatai.

Paslaugų teikimo tęstinumo rezultatai.

Veiklos efektyvumo, požiūriu, rezultatų ir (arba) veiklos lyginimo rezultatai 2022 m.

Scroll to Top
Skip to content