EQUASS 2021

Skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Socialinės atsakomybės koncepcija.

Darbuotojų kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas.

Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka.

Etikos ir gerovės užtikrinimo politika paslaugų gavėjams.

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo koncepcija.

Privatumas, orumas, savigarba ir konfidecialumas.

Paslaugų gavėjų teisės ir pareigos.

Paslaugų gavėjų įgalinimas KBSC.

Paslaugų gavėjų teisės.

Skundų valdymo procedūros pagal EQUASS diegimo programą.

Smurtui NE!

Saugi ir švari aplinka.

Scroll to Top
Skip to content