Projektai

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Kėdainių bendruomenės socialinis centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projektoNr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Kėdainių rajono savivaldybėje.Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

Kėdainių bendruomenės socialiniame centre nuo 2023 m. pradėtas vykdyti tęstinis projektas Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“.

Projektas finansuojamas pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo + „ ir 2021-2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Integrali pagalba teikiama 30 Kėdainių miesto bei rajono gyventojų. Kas dieną neįgalius žmones lanko trys mobilios komandos, kurias sudaro socialinis darbuotojas ir sveikatos priežiūros specialistai.

Šis projektas labai palengvino gyvenimą visišką negalią turintiems žmonėms bei jų artimiesiems.

Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę gauti integralios pagalbos paslaugas prašome kreiptis į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą, P. Lukšio g. 16, Kėdainiai arba skambinti tel.  +37063006559.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje projektas

Kėdainių bendruomenės socialinis centras nuo 2020 m. gruodžio 7 dienos, karantino, riboto karantino ar paskelbtos ekstremaliosios situacijos metu Lietuvoje, pagal Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje projektą, Kėdainių mieste planuoja pradėti teikti maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslaugą, pagalbą sumokant mokesčius 1 kartą per savaitę asmenims, priklausantiems didesnės rizikos grupei susirgti sunkia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma:

1.    senyvo amžiaus (nuo 65 m.) asmenims;

2.    negalią turintiems asmenims;

3.    sergantiems lėtinėmis ligomis (cukriniu diabetu, lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis ir piktybiniais navikais) asmenims.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą telefonais:

Pagalbos namuose padalinio vadovas +37063006559

Socialinis darbuotojas +37065778466

Sekretorė +37065779413.

Asmeninio asistento paslauga Kėdainių mieste fizinę ar (ir) kompleksinę negalią turintiems asmenims

Asmeninis asistentas – asmuo, tiesiogiai neįgaliam klientui teikiantis individualizuotas asmeninio asistento paslaugas.

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmenį būti savarankišką ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybines veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judumas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Paslaugos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius ir siekiant palaikyti asmens savarankiškumo funkcijųkasdieniame gyvenime būtinus įgūdžius, asmeninio asistento teikiamomis paslaugomis suteikti asmeniui pagalbą būnant namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant).

Paslaugos gavėjai

Asmeninio asistento paslauga fizinę ar (ir) kompleksinę negalią turintiems asmenims gali būti teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ar (ir) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir asmeniui reikalinga apmokytų asmenų pagalba.

Prioritetas gauti asmeninio asistento paslaugas teikiamas asmenims, kurie:

·      lanko ugdymo įstaigą;

·      dirba arba ieško darbo;

·      siekia gyventi savarankiškai (išėjusiems iš stacionarios globos įstaigų);

·     laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (iš jų prioritetą teikiant laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmeninio asistento paslaugų poreikis vertinamas individualiai pagal asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyne aprašytus paslaugos gavėjo poreikius 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Norint gauti asmeninio asistento paslaugas reikia:

·       laisvos formos prašymą,

·       asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

·       Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą,

·       dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą.

 Dėl išsamesnės informacijos galite pasiteirauti telefonais: 863006559 Indrė Baltrūnaitė, 865778466 Vitalija Ašakienė.

Scroll to Top
Skip to content