Padaliniai

Paslaugos neįgaliems

Pagalba namuose

Paslaugos socialinės rizikos asmenims

Pagalbos neįgaliajam padalinys

Socialinės paslaugos asmens namuose

Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, kurios padeda asmeniui ar šeimai tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugas apima: maisto ruošimas, maitinimas; namų tvarkymas; įvairūs ūkio darbai; bendravimas ir konsultavimas; pavedimų vykdymas; medicininės priežiūros organizavimas; pagalba rūpinantis asmenine higiena.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai (Kėdainių mieste ir rajone):

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos,
 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

Mokėjimas už pagalbos namuose paslaugas kiekvienam asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į mėnesio pajamas:

 • nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio – 20 proc. paslaugų kainos,
 • nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio – 40 proc. paslaugų kainos,
 • nuo 4 ir daugiau  valstybės remiamų pajamų dydžio – 60 proc. paslaugų kainos.

Pagalbos namuose paslaugos teikiamos nemokamai: vienišiems asmenims (išskyrus atvejus, kai asmens mėnesio pajamos viršija 4 VRP (516 Eur)), kai asmens (šeimos) mėnesio pajamos neviršija 2 VRP (258 Eur).

Prioritetas gauti pagalbos namuose paslaugas teikiamas vienišiems asmenims.

Dėl pagalbos namuose paslaugų kreiptis:

 • telefonu +370 630 06559 (Pagalbos neįgaliajam padalinio vadovas) arba + 370 657 78466 (Socialinis darbuotojas Kėdainių miesto gyventojams), +37063006560 (Socialinis darbuotojas Kėdainių rajono gyventojams)
 • paštu pagalbanamuosekedainiai@gmail.com

Dienos socialinės globa namuose

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų (t.y. lankomosios priežiūros specialisto ir socialinio darbuotojo padėjėjo) priežiūra dienos metu. Paslaugos teikiamos asmeniui su sunkia negalia, neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai gyventi ir pasirūpinti savimi.

Dienos socialinės globos paslaugų namuose gavėjai (Kėdainių mieste):

 • suaugę asmenys su sunkia negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose organizuojamos ir teikiamos remiantis Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kėdainių bendruomenės socialinio centro Pagalbos neįgaliajam padalinio paslaugų teikimo tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą.

Dienos socialinės globos paslaugos namuose asmenims su sunkia negalia teikiamos nemokamai.

Prioritetas gauti dienos socialinės globos paslaugas namuose teikiamas vienišiems asmenims.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų namuose kreiptis:

Integralios pagalbos namuose paslaugos

Integralios pagalbos namuose paslaugos tai – slaugos (asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmens namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savarankiškumą ir gerinant asmens gyvenimo kokybę) ir dienos socialinės globos (visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu) paslaugos asmens namuose, kurias teikiant asmeniui, tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Integralios pagalbos asmens namuose paslaugos teikiamos komandinio darbo principu. Integralios pagalbos namuose paslaugas teikia lankomosios priežiūros specialistai, slaugytojo padėjėjai, reabilitacijos specialistas, slaugytojai.

Integralios pagalbos namuose paslaugų gavėjai (Kėdainių mieste ir rajone):

 • suaugę asmenys su sunkia negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

 

Prioritetas gauti integralios pagalbos paslaugas namuose teikiamas vienišiems asmenims.

Dėl integralios pagalbos namuose paslaugų namuose kreiptis:

Socialinės paslaugos įstaigoje (adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai)

   Kirpimas –  paslauga teikiama neįgaliems asmenims ir pensinio amžiaus asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kėdainių mieste ar rajone. Kirpimo paslauga asmenims su sunkia negalia teikiama asmens namuose penktadieniais.

      Masažas –  paslauga teikiama Kėdainių miesto ir rajono neįgaliems asmenims,  pensinio amžiaus asmenims.  Masažas teikiamas pagal gydytojo rekomendacijas.

      Kineziterapija – paslauga teikiama Kėdainių miesto ir rajono neįgaliems asmenims,  pensinio amžiaus asmenims.  Kineziterapija teikiama pagal gydytojo rekomendacijas.

      Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis teikiamas Kėdainių miesto ir rajono neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims ir kitiems asmenims ligos ar traumų atveju pagal gydytojo išduotas pažymas skiriami ramentai, vaikštynės, vežimėliai, tualetinės kėdės, funkcinės lovos, čiužiniai-paklotai pragulų profilaktikai ir kt.

      Epizodinė socialinė paslauga (tarpininkavimas, atstovavimas ) – teikiama pensinio amžiaus, neįgaliems ir socialinės rizikos asmenims. Pagalba teikiama lydint ir guldant  į gydymo įstaigas, įsigyjant asmens dokumentus (kai asmuo jų visai neturi), registruojantis darbo biržoje. Tarpininkavimas ir atstovavimas tvarkant ir pristatant dokumentus į NDNT Kauno skyrių, pametus neįgaliojo pažymėjimą, nuolatinei priežiūrai ar globai gauti, automobilio statymo kortelės išdavimui ir t.t..

      Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos – tai pirmosios ir skubiosios medicininės pagalbos suteikimas, informacijos teikimas ir konsultavimas sveikatos išsaugojimo, stiprinimo,  asmens higienos, sveikos mitybos klausimais. Ši paslauga teikiama Centro paslaugų gavėjams.

      Bendrosios socialinės paslaugos – atskiros be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

      Specialios socialinės paslaugos – dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.    

Mokėjimas už suteiktas paslaugas vykdomas vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Pagalbos neįgaliajam padalinio vadovas, tel. +37063006559

Socialinis darbuotojas tel. +370 630 06560

              Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinys

 Paslaugos socialinės rizikos asmenims

Laikino apgyvendinimo paslaugos – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie neturi pastovios gyvenamosios vietos, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba esant krizinei situacijai.

Laikino apgyvendinimo  paslaugos gavėjai:

 • Kėdainių miesto ir  rajono gyventojai,
 • asmenys grįžę iš laisvės atėmimo vietų, psichologinės bei reabilitacijos įstaigų, valkataujantys, elgetaujantys, neturintys ar laikinai netekę gyvenamosios vietos asmenys.

Teikiamos socialinės paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos:

 • informavimo – asmeniui teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą;
 • konsultavimo – socialinis darbuotojas kartu su asmeniu analizuoja asmens probleminę situaciją ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 • tarpininkavimo ir  atstovavimo – tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų, specialistų;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugos – pagalba teikiama gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ir skurdo negali pasirūpinti savo higiena;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę.

Specialiosios socialinės  paslaugos:

 • laikino apnakvindinimo – vieną kartą ne ilgiau kaip tris paras per metus;
 • apgyvendinimo – asmenims neturintiems gyvenamo būsto;
 • intensyviosios krizių įveikimo pagalbos – asmeniui atsidūrusiam kritinėje situacijoje;
 • kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – tvarkant pinigų apskaitą, perkant, planuojant ir atliekant darbus, bendraujant;
 • darbinių įgūdžių ugdymas – savarankiškas patalpų tvarkymas, higienos įgūdžių,
 • skalbimo;
 • maisto gaminimosi.
 • mokėjimas už suteiktas paslaugas vykdomas vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Dėl laikino apgyvendinimo  paslaugos kreiptis į Kėdainių bendruomenės socialinio centro paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinio vyriausią socialinį darbuotoją. Darbo dienomis nuo 800 iki 1645 ,Šėtos g. 91, Kėdainiai, tel. 863006561.

Turėti:

 • gydytojų pažymą forma Nr. 27/a; apie sveikatos būklę su ftiziatro išvadomis.
 • asmens dokumentą.

Apgyvendinimo trukmė 7 mėnesiai. Kėdainių bendruomenės socialinio centro direktoriaus sprendimu paslaugos teikimo trukmė gali būti pratęsta.

Laikino apnakvindinimo   paslaugos teikiamos Šėtos g. 91, Kėdainiai. tel. 8 65779414 (visą parą)

Socialinis darbuotojas, tel. +37063006561

Skip to content